Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι είναι οι διευθύνσεις IP;

Κάθε δικτυακή συσκευή (π.χ. PC, router) που επικοινωνεί με άλλες μέσω του πρωτοκόλλου IP χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό, τη διεύθυνση IP. Στο πρωτόκολλο IPv4 η διεύθυνση IP αποτελείται από 32 bits (4 πεδία των 8 bits), αλλά προκειμένου η αναπαράσταση να είναι πιο εύκολη, η διεύθυνση παριστάνεται από τέσσερεις αριθμούς που διαχωρίζονται με την τελεία (.). Κάθε ένας από τους αριθμούς αυτούς λαμβάνει τιμές από μηδέν (0) έως διακόσια πενήντα πέντε (255). Παράδειγμα: 216.239.32.10.

Υπάρχει περίπτωση να εξαντληθούν οι IPv4 διευθύνσεις;

Με την τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, την εισαγωγή καθημερινά πολλών νέων χρηστών παγκοσμίως και την υποστήριξη ευρυζωνικής σύνδεσης από μεγάλη γκάμα σταθερών και φορητών συσκευών, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει πρόβλημα για την ικανοποίηση όλων αυτών των αναγκών, λόγω της εξάντλησης των ελεύθερων IP διευθύνσεων τύπου IPv4.

Το IANA, διέθεσε τα τελευταία διαθέσιμα τμήματα από IPv4 διευθύνσεις προς τα RIRs (Regional Internet Registries) την 3η Φεβρουαρίου 2011. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο δεν θα υπάρχουν ελεύθερες IPv4 διευθύνσεις για να δίνονται από τα RIRs προς τους παρόχους.

Πηγές: potaroo wikipedia

Η χρήση του NAT δεν έλυσε το πρόβλημα της εξάντλησης των IPv4 διευθύνσεων;

Το πρόβλημα της εξάντλησης των IPv4 διευθύνσεων ήταν γνωστό από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Εκτός από την επανασχεδίαση του πρωτοκόλλου IP, μια τεχνική που αναπτύχθηκε για να ξεπεραστεί το πρόβλημα ήταν το NAT (Network Address Translation). Με την τεχνική αυτή ένας δρομολογητής φροντίζει ώστε πολλές συσκευές που ανήκουν σε ένα τοπικό δίκτυο, να χρησιμοποιούν ιδιωτικές (private) IPv4 διευθύνσεις για την μεταξύ τους επικοινωνία και μία δημόσια (public) IPv4 διεύθυνση για την επικοινωνία τους με το διαδίκτυο. Οι private IPv4 διευθύνσεις ανήκουν στα παρακάτω δίκτυα: 192.168.x.x , 10.x.x.x και 172.16.x.x.

Η χρήση του NAT, παρόλο που δυσκολεύει την απευθείας επικοινωνία των συσκευών τελικών χρηστών και αυξάνει την πολυπλοκότητα του δικτύου, αποτέλεσε τη βασική μέθοδο για την αντιμετώπιση της εξάντλησης των IPv4 διευθύνσεων. Η ραγδαία, όμως, ζήτηση τα τελευταία χρόνια για νέες δημόσιες IPv4 διευθύνσεις οδηγεί πλέον στην υιοθέτηση του πρωτοκόλλου IPv6, του οποίου η χρήση είναι προς το παρόν αρκετά περιορισμένη, αν και έχει αναπτυχθεί εδώ και 15 χρόνια περίπου.

Τι είναι το IPv6 και πως θα βοηθήσει;

Το IPv6 είναι η επόμενη έκδοση του Internet Protocol (Internet protocol version 6) και σχεδιάστηκε ώστε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος εξάντλησης των IPv4 διευθύνσεων, αλλά και για να βελτιώσει την τρέχουσα έκδοση του πρωτοκόλλού IP.

Με τη χρήση του IPv6 οι διαθέσιμες IP διευθύνσεις αυξάνονται κατά πολύ, αφού πλέον η IP διεύθυνση έχει μέγεθος 128 bits, αντί των 32 bits της IPv4 διεύθυνσης.

Κάποια από τα σημαντικά χαρακτηριστικά/οφέλη του IPv6 είναι:

 1. Μεγαλύτερο εύρος διευθύνσεων: Από 232 σε 2128.
 2. Ιεραρχική διευθυνσιοδότηση για πιο αποδοτική δρομολόγηση.
 3. Περισσότερες δυνατότητες στην αυτόματη ρύθμιση συσκευών κατά τη σύνδεση στο δίκτυο (Stateless / Statefull address configuration).
 4. Καλύτερη υποστήριξη μετακινούμενων συσκευών/χρηστών.
 5. Ευκολότερη επεκτασιμότητα.

Πλέον με το IPv6, κάθε τερματική συσκευή, σταθερή ή φορητή, αποκτά μοναδική IP διεύθυνση και μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιαδήποτε τερματική συσκευή που έχει σύνδεση σε δημόσιο IPv6 δίκτυο.

Ποια είναι η μορφή διευθύνσεων του IPv6;

Στο πρωτόκολλο IPv6 η διεύθυνση αποτελείται από 128 δυαδικά ψηφία (bits), αλλά προκειμένου η αναπαράσταση να είναι πιο εύκολη, η διεύθυνση παριστάνεται από οκτώ πεδία των τεσσάρων δεκαεξαδικών ψηφίων (16 bits), τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με την άνω-κάτω τελεία.

Παράδειγμα: 2a02:0580:8000:0700:e989:9a70:fd48:13ae

Για την ευκολότερη αναπαράσταση των IPv6 διευθύνσεων υπάρχουν οι παρακάτω κανόνες.

 1. Τα γράμματα είναι case-insensitive
 2. Μηδενικά που προηγούνται άλλων ψηφίων σε ένα πεδίο είναι προαιρετικά
 3. Συνεχόμενα πεδία που περιέχουν μηδενικά μπορούν να αντικατασταθούν με δυο συνεχόμενες άνω-κάτω τελείες “::” (μία φορά μόνο σε κάθε διεύθυνση).

Με βάση τους παραπάνω κανόνες, οι 2 επόμενες IPv6 διευθύνσεις είναι ισοδύναμες:

2Α02:0580:8000:0000:0A9C:0000:0000:AC2B

2a02 : 580 : 8000 : 0 : a9c : : ac2b

Πώς μπορώ να αποκτήσω IPv6 διεύθυνση και συνδεσιμότητα από τον ΟΤΕ;

Όλοι οι πελάτες Conn-x μπορούν να αποκτήσουν IPv6 σύνδεση στο internet, αρκεί να έχουν τον κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό (CPE / ADSL modem-router) που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο IPv6 παράλληλα με το IPv4.

Αφού ενεργοποιηθεί το IPv6 στο συμβατό router, το μόνο που χρειάζεται είναι ν’ αλλαχτεί το domain στις ρυθμίσεις για το PPP connection από @otenet.gr σε @ipv6ote.gr. To password δεν χρειάζεται να αλλαχτεί, παραμένει το ίδιο (σε κάποιες περιπτώσεις απλά χρειάζεται να συμπληρωθεί ξανά στα κατάλληλα πεδία).

Τι τερματικό εξοπλισμό (CPE / ADSL modemrouter) μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Μερικά modem-routers που έχουν δοκιμαστεί από τον ΟΤΕ είναι τα Cisco 87x/88x από την Cisco, το Fritz! Box 7270 από την AVM, το HG530 από την Huawei και άλλα.

Όσο οι συνδέσεις IPv6 θα αυξάνονται παγκοσμίως, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές θα προσφέρουν υποστήριξη του πρωτοκόλλου IPv6 στα προϊόντα τους.Στον σύνδεσμο Supported CPEs μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον συμβατό τερματικό εξοπλισμό όπως και CPEs δοκιμασμένα από πιλοτικούς χρήστες.

Αλλάζει κάτι σε σχέση με την σύνδεσή μου στο IPv4 internet;

Ο χρήστης αποκτά IPv4 διεύθυνση στο modem-router του (dynamic ή static ανάλογα με το είδος της σύνδεσης που ήδη έχει) και παράλληλα αποκτά και IPv6 διεύθυνση, για να μπορεί να συνδέεται απευθείας στο IPv6 internet. Έχει δηλαδή ταυτόχρονα στο modem-router και IPv4 και IPv6 διεύθυνση και σύνδεση. Το μόνο που αλλάζει σχετικά με την IPv4 συνδεσιμότητα είναι οτι η αυξημένη προστασία από κακόβουλες επιθέσεις είναι απενεργοποιημένη, χωρίς δυνατότητα ενεργοποίησης (για την ώρα)

Χρειάζομαι συγκεκριμένo λειτουργικό / προγράμματα στον υπολογιστή για να χρησιμοποιήσω την IPv6 σύνδεση;

Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν IPv6.

Σε Linux, το IPv6 υποστηρίζεται επίσημα από την έκδοση 2.6.12 του Kernel και (ανάλογα με το distribution) είτε θα είναι ενεργοποιημένο εξ’ αρχής ή θα χρειάζεται κάποια πολύ απλή ενεργοποίηση από το network configuration tool (συνήθως ένα απλό checkbox).

Στα Windows XP, το IPv6 υποστηρίζεται από το SP2 αλλά χρειάζεται ενεργοποίηση.

Στα Windows Vista και Windows 7, το IPv6 είναι ενεργοποιημένο εξ’ αρχής.

Στο Mac OS X, το IPv6 υποστηρίζεται από την έκδοση v10.3 (Panther) και είναι ενεργοποιημένο εξ’ αρχής

Επίσης, όλα τα τελευταία προγράμματα πλοήγησης στο Internet (Firefox, Opera, Chrome, Safari, Internet Explorer κτλ) υποστηρίζουν IPv6.

Πώς θα ενεργοποιήσω το IPv6 στα Windows XP SP2/SP3 (Eng);

 1. Πηγαίνουμε στο Control Panel, κλικ στο Network and Internet Connections και μετά κλικ στο Network Connections.
 2. Δεξί κλικ στο local area connection και μετά κλικ στο Properties.
 3. Κλικ στο Install.
 4. Στο κουτί διαλόγου Select Network Component Type κλικ στο Protocol και μετά κλικ στο Add.
 5. Στο κουτί διαλόγου Select Network Protocol κλικ στο Microsoft TCP/IP version 6 και μετά κλικ OK.
 6. Επιλέγοντας Close σώζονται οι παραπάνω αλλαγές στο network connection.

 

Πού θα μπορώ να απευθυνθώ σε περίπτωση που αντιμετωπίζω πρόβλημα με την IPv6 σύνδεση;

Στην παρούσα περίοδο, η IPv6 σύνδεση παρέχεται δοκιμαστικά από τον ΟΤΕ σε πελάτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν με την νέα αυτή τεχνολογία. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιμετωπίζει πρόβλημα, θα μπορεί ν’ αποστέλλει email στη διεύθυνση: ipv6@otenet.gr. Καθώς η υπηρεσία είναι πιλοτική, δεν υπάρχει εγγυημένη υποστήριξη. Δείτε κι εδώ. Xρήσιμες πληροφορίες, μπορούν να βρεθούν και στο http://ipv6.otenet.gr

Τι πρέπει να κάνω για να επιστρέψω στην πρότερη κατάσταση, (σύνδεση μόνο μεσω IPv4);

Για επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση αρκεί να αλλαχτεί στις ρυθμίσεις του router το domain για το PPP connection από @ipv6ote.gr σε @otenet.gr.

This post is also available in: Αγγλικα

4 Responses to “Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)”

 1. Να φανταστώ ότι τα subnets που δίνει ο IPv6 concentrator του ΟΤΕ είναι δυναμικά για οικιακούς συνδρομητές; Τι valid & preferred lifetime έχουν τα RA που στέλνει;

  • αν και τα ειπαμε και μεσω email, συνοψιζοντας:

   – τα subnets που αποδιδονται ειναι δυναμικα
   – valid lifetime = 30 minutes
   – το preferred δεν εχει ιδιαιτερη σημασια γιατι αποστελλονται νεα RAs (τα οποια κανουν refresh το preferred lifetime) πολυ πιο συχνα

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright OTE 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha